Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Terugbetaling Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Deze kosten zijn € 3,95, en zullen niet worden ingehouden op het retourbedrag. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: Zwemeiland.nl Fort Alexanderstraat 20 5241 XG Rosmalen Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: Merk Artikel Aantal stuks Ontvangen op (datum): Naam: Adres: Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum: Nofollow